نوشابه گازدار 250 میلی لیتری گلدن لایف با طعم کولا

نوشابه گازدار 250 میلی لیتری گلدن لایف با طعم کولا