نوشابه کولا گازدار گلدن لایف

نوشابه کولا گازدار گلدن لایف

نوشابه کولا گازدار گلدن لایف

کولا در اصطلاح به گروهی از نوشابه های گازدار فاقد الکل گفته می شود.

این واژه از نام گیاه کولا گرفته شده است. دانه این گیاه که در غرب آفریقا می روید،

در نوشابه های اولیه به عنوان منبع کافئین به کار می رود. نوشابه کولای گازدار با برند گلدن لایف

عرضه شده در قوطی های 300 میلی لیتری از محصولات خوب سوپرکولا است که لذت تناول

غذا رو دو چندان می کند.